Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Tue Dec 06, 2011 1:15 pm

  #1
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  †rjnhư

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  Code:
  .btb1{ padding:0px; border:0px; cursor:pointer; height: 19px; width: 750px; background: transparent url(http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/84/58/top_le10.gif) no-repeat!important;}
  .btb2{ padding:0px; border:0px; cursor:pointer; height: 19px; width: 750px; background: transparent url(http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/84/58/top_210.gif) no-repeat!important;}
  .btb3{ padding:0px; border:0px; cursor:pointer; height: 20px; width: 750px; background: transparent url(http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/84/58/bot10.gif) no-repeat!important;}
  .btb4{ padding:0px; border:0px; cursor:pointer; height: 14px; width: 750px; background: transparent url(http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/84/58/top_110.gif) no-repeat!important;}

  #smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;
  background: #ffffff none;
      -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #ffffff;
      -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #ffffff;box-shadow: -2px 2px 2px #ffffff;color: #ffffff;width: 365px;}
  #smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
  #smallrum a.gensmall {
  display: inline-block;
  text-align: left;
  width: 160px;
  }


  body

  {

      background: #FFFFFF  url(http://4r.9xiteen.com/nicetwodesign/sanchoionline/imgs/bg_04.gif) repeat bottom center fixed;

      color: #333333;

      font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      margin: 0px;

      padding: 0px;

  }
  a:link, body_alink

  {

      color: #1979FF;

      text-decoration: none;

  }

  a:visited, body_avisited

  {

      color: #1979FF;

      text-decoration: none;

  }

  a:hover, a:active, body_ahover

  {

      color: #999933;

      text-decoration: none;

  }

  .page

  {

      background: #FFFFFF;

      color: #000000;

  }

  td, th, p, li

  {

      font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .tborder

  {

      background: #eeeeee;

      color: #000000;

  }

  .tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic

  {

      background: #FFFFFF  url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/74/17/14/gradie11.gif) bottom right;

      color: #000000;

      font: bold 13pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      height: 40px;

      text-align:center;

     

  }

  .tcat a:link, .tcat_alink

  {

      color: #000000;

      text-decoration: none;

  }

  .tcat a:visited, .tcat_avisited

  {

      color: #000000;

      text-decoration: none;

  }

  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover

  {

      color: #FFFF66;

      text-decoration: underline;

  }

  .thead

  {

      background: #E9E9E9 url(http://lovehanam.org/4r/styles/category.jpg) repeat-x top left;

      color: #333333;

      font: bold 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .thead a:link, .thead_alink

  {

      color: #333333;

  }

  .thead a:visited, .thead_avisited

  {

      color: #333333;

  }

  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover

  {

      color: #333333;

  }


  .tfoot

  {

      background: #000000;

      color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:link, .tfoot_alink

  {

      color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited

  {

      color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover

  {

      color: #FF0066;

  }

  .alt1, .alt1Active

  {

      background: #FFFFFF;

      color: #333333;

      border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;

  }
  .alt2Active, td.row1,td.row3.over:hover, td.row3, td.row1Right,td.row2,td.row1.over:hover, td.row3Right,td.spaceRow

  {

      background: #FFFFFF;

      color: #333333;


  }
  .alt2, .alt2Active

  {

      background: #FFFFFF;

      color: #333333;

      border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius:4px;

  }

  .inlinemod

  {

      background: #FFFFCC;

      color: #000000;

  }

  .wysiwyg

  {

      background: #F5F5FF;

      color: #000000;

      font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      margin: 5px 10px 10px 10px;

      padding: 0px;

  }

  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink

  {

      color: #22229C;

  }

  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited

  {

      color: #22229C;

  }

  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover

  {

      color: #1979FF;

  }

  textarea, .bginput

  {

      font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .bginput option, .bginput optgroup

  {

      font-size: 10pt;

      font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }  select

  {

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  option, optgroup

  {

      font-size: 11px;

      font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .smallfont

  {

      font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }
  .gensmall

  {

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .time

  {

      color: #666686;

  }

  .navbar

  {

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .highlight

  {

      color: #FF0000;

      font-weight: bold;

  }

  .fjsel

  {

      background: #3E5C92;

      color: #E0E0F6;

  }

  .fjdpth0

  {

      background: #F7F7F7;

      color: #000000;

  }


  legend

  {

      color: #22229C;

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .vbmenu_control

  {

      background: #000000;

      color: #FFFFFF;

      font: bold 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      padding: 6px 6px 6px 6px;

      white-space: nowrap;

  }

  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover

  {

      color: #CC0033;

      text-decoration: underline;

  }

  .vbmenu_popup

  {

      background: #FFFFFF;

      color: #000000;

      border: 1px solid #0B198C;

  }

  .vbmenu_option

  {

      background: #BBC7CE;

      color: #000000;

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      white-space: nowrap;

      cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink

  {

      color: #22229C;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited

  {

      color: #22229C;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite

  {

      background: #8A949E;

      color: #FFFFFF;

      font: 12px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

      white-space: nowrap;

      cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover

  {

      color: #FFFFFF;

      text-decoration: none;

  }

  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

  .bigusername { font-size: 14pt; }  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */

  .pagenav a { text-decoration: none; }

  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }  /* ***** de-emphasized text */

  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */

  .fieldset { margin-bottom: 6px; }

  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }

  .svit { border-left: 1px #5c95ab solid; border-right: 1px #5c95ab solid; border-top: 1px #5c95ab dotted; border-bottom: 1px #5c95ab dotted; padding: 2px; margin-bottom: 4px;margin-left: 6px;margin-right: 6.5px;}

  .footers{
  background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/footer11.png) top no-repeat;
  height:280px;
  width:995;}


  #quick_reply #text_editor_controls table {
  width:500px;
  }
  #quick_reply #text_editor_controls {
  background: url('http://i44.servimg.com/u/f44/13/54/69/46/banner12.gif') top left;
  background-repeat: no-repeat;
  padding: 10px 0 20px 40px;
  margin-bottom: 5px;
  margin-right: 0;}
  #quick_reply #text_editor_controls button.button2, #quick_reply #text_editor_controls  input.button2 {
  background: none !important;
  border: none !important;
  padding: 2px 1px;
  }  body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur125.cur), progress;}

  .boxtnb {
  transition: all 15s ease; -webkit-transition: all 15s ease; -moz-transition: all 15s ease;
  transition-delay: 5s; -webkit-transition-delay: 5s; -moz-transition-delay: 5s;
  padding-bottom:9px;

    background:transparent url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/box_sh10.gif) no-repeat bottom left;

    font-size:.9em;
  margin:1px 3px 2px 1px;

  position:relative;
  left:-25px;
  transform:rotate(-2deg); -moz-transform:rotate(-2deg); -webkit-transform:rotate(-2deg);

  }.boxtnb:hover {
  transition: all 3s ease; -webkit-transition: all 3s ease; -moz-transition: all 3s ease;
  transform:rotate(0deg); -moz-transform:rotate(0deg); -webkit-transform:rotate(0deg);
  position:relative;
  left:10px;

  }.boxtnb dl {

    border:1px solid #e0e0e0;

    background:white;

    margin:0;

    padding:4px;

    list-style:none;

    display:block;

    text-align: justify;

  }.lbv, .rbv {width: 35%;padding: 5px 5px 5px
  5px;min-height:40px;height:auto !important;border: 1px;text-align:
  justify;background-color: #FFC;}.lbv{margin: 0px 10px 0px
  0px;}.rbv{margin: 0px 0px 0px 10px;}{padding: 0; margin: 0;}.l9x2 {
  transition: all 15s ease; -webkit-transition: all 15s ease; -moz-transition: all 15s ease;
  transition-delay: 5s; -webkit-transition-delay: 5s; -moz-transition-delay: 5s;
  margin:0px 0px 0px 0px;

  position:relative;
  right:-0px;
  transform:rotate(-2deg); -moz-transform:rotate(-2deg); -webkit-transform:rotate(-2deg);
  }


  .l9x2:hover {
  transition: all 3s ease; -webkit-transition: all 3s ease; -moz-transition: all 3s ease;
  transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -webkit-transform:rotate(360deg);
  position:relative;
  left:0px;
  }.l9x2 dl {

    border:1px solid #e0e0e0;

    background:white;

    margin:0;

    padding:0px;

    list-style:none;

    display:block;

    text-align: justify;

  }
          .fade {
              display:inline-block;
              background: -moz-linear-gradient(left, rgb(255,255,255) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
              background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0.00, rgb(255,255,255)), color-stop(1.00, rgba(255,255,255,0)));
              filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffff, endColorstr=#00ffffff, GradientType=1);
              -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#ffffff, endColorstr=#00ffffff, GradientType=1)";
          }
          .blur {
              display:inline-block;
              color:#ddd;
              text-shadow: 0 0 2px #aaaaaa;
              text-shadow: 0 0 4px #aaaaaa;
              text-shadow: 0 0 6px #aaaaaa;
              -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2)";
              filter:
                  progid:DXImageTransform.Microsoft.MotionBlur(strength=1,direction=310)
                  progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2);
          }
          .flipH {
              display:inline-block;
              -moz-transform:scale(-1,1);
              -o-transform:scale(-1,1);
              -webkit-transform:scale(-1,1);
              transform:scale(-1,1);
              -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=-1, M12=0, M21=0, M22=1, SizingMethod='auto expand')";
              filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
                  M11=-1,
                  M12=0,
                  M21=0,
                  M22=1,
                  SizingMethod="auto expand");
          }
          .flipV {
              display:inline-block;
              -moz-transform:scale(1,-1);
              -o-transform:scale(1,-1);
              -webkit-transform:scale(1,-1);
              transform:scale(1,-1);
              -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(M11=1, M12=0, M21=0, M22=-1, SizingMethod='auto expand')";
              filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Matrix(
                  M11=1,
                  M12=0,
                  M21=0,
                  M22=-1,
                  SizingMethod="auto expand");
          }

  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername { font-size: 12pt; }
  .fieldset { margin-bottom: 6px; }
  .fieldset
  { -moz-border-radius: 4px;} 
  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 12px; padding: 2px 2px 2px 2px;}


  .user_info { color: #333333; padding: 2px; width: 180px; height: 100% }
  .user_info div{ padding: 2px; }
  .user_info .col1 { float: left; width: 60px; }
  .user_info .col2 { color: #20a3fe }

  #adv { width: 180px; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }


  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a { text-decoration: none; }
  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** de-emphasized text */
  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }


  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

  .bigusername { font-size: 12pt; }  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */

  .pagenav a { text-decoration: none; }

  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }  /* ***** de-emphasized text */

  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */

  .fieldset { margin-bottom: 6px; }

  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 12px; }
  .explanation {
          background-color:#FFFFCC; padding:3px;
  }
  .page_s{
  background:url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/bg_pag12.png) center;
  width:1000;}  .box_nd {
      width:180px;
      height:auto;
      margin:5px 0;
      padding:0;
      text-align:left;
      }
     
  .box_nd img {
      margin:0 0 0 12px;
      padding:0;
      }
     
  .box_nd p {
      font:12px tahoma;
      color:#000000;
      text-align:left;
      margin:10px 5px 0 10px;
      padding:0;
      }
     
  .box_nd ul {
      list-style:none;
      margin:0;
      padding:0;
      }
     
  .box_nd ul li {
      display:block;
      font:13px tahoma;
      color:#000000;
      margin:0 5px;
      padding:5px 0;
      text-align:left;
      border-bottom:1px #bcbcbc dotted;
      }
     
  .box_nd ul li a {
      font:13px tahoma;
      font-weight:bold;
      color:#cccccc;
      text-decoration:none;
      margin:0;
      padding:0;
      }
     
  .box_nd ul li a:hover {
      color:#cccccc;
      }

  .comment{
  Background:#ffffff url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/echop.gif) right no-repeat;
  Height:125px;
  Border:1px solid #dbdbdb;
  Padding:5px;
  margin-top:7px;}

  .botrons{
      background: #eeeeee;border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:3px;
  }
  div#menu {
      height: 52px;
      /*padding-left: 6px;*/
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/left10.png) no-repeat;
      _background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/left10.png) no-repeat;
      width:auto;
  }

  div#menu ul {
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
      float: left;
      width: 100%;
  }
  div#menu ul.menu {
      /*padding-right: 6px;*/
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/right10.png) no-repeat right 0;
      _background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/right10.png) no-repeat right 0;   
  }

  div#menu li {
      position: relative;
      margin: 0;
      padding: 0 0px 0 0;
      display: block;
      float: left;
      z-index: 9;
      width: auto;
  }
  div#menu ul ul li {
      z-index: 9;
  }
  div#menu li div {
      list-style: none;
      float: left;
      position: absolute;
      z-index: 11;
      top: 52px;
      left: 0;
      visibility: hidden;
      width: 180px;
        margin: 0px 0 0 -4px;
      padding: 0;
      background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/subsubmenu-top.png) no-repeat 0px 0;
      _background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/subsubmenu-top.gif) no-repeat 0px 0; 
  }
  div#menu ul ul {
        z-index: 12;
      padding: 0px 4px 10px 4px;
      background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-bottom.png) no-repeat 0px bottom;
      _background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-bottom.gif) no-repeat 0px bottom;       
      margin: 10px 0 0 0;   
  }
  div#menu li:hover>div {
      visibility: visible;
  }

  div#menu a {
      position: relative;
      z-index: 10;
      height: 50px;
      display: block;
      float: left;
      line-height: 50px;
      text-decoration: none;
      margin-top: 1px;
      white-space: nowrap;
      width: auto;
      padding-right:5px;
      text-align:left;
  }
  div#menu span {
      margin-top: 2px;
      padding-left: 15px;
      color: #fff;
      font: bold 15px Helvetica,Arial,FreeSans,sans-serif;
      background: none;
      line-height: 50px;   
      display: block;
      cursor: pointer;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: 95% 0;
      text-align: center;
  }

  /* menu::level1 */
  div#menu a {
      padding: 0 10px 0 0;
      line-height: 50px;
      height: 52px;
      margin-right: 5px;
      _margin-right: 1px;
      background: none;
      text-transform: uppercase;
  }
  div#menu a:hover {
      background:  url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select10.png)  no-repeat right -1px;
  }
  div#menu a:hover span {
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select12.png) no-repeat 0 -3px;
  }
  div#menu li.current a,
  div#menu ul.menu>li:hover>a {
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select10.png)  no-repeat right -1px;
  }
  div#menu li.current a span,
  div#menu ul.menu>li:hover>a span {
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select12.png) no-repeat 0 -3px;
  }

  div#menu ul.menu>li:hover>a span {
        color: #07b3e1;
  }
  div#menu li {  }
  div#menu li.last { background: none; }

  /* menu::level2 */
  div#menu ul ul li {
      background: none;
      padding: 0;
  }
  div#menu ul ul a {
      padding: 0px;
      height: auto;
      float: none;
      display: block;
      line-height: 25px;
      font-size: 13px;
      color: #fff;
      z-index: -1;
      padding-left: 5px;
      white-space: normal;
      width: 152px;
      margin: 0 8px;
      text-transform: none;
  }
     
  div#menu ul ul a span {
        padding: 0 5px;
      line-height: 25px;
      font-size: 13px;
  }
  div#menu li.current ul a,
  div#menu li.current ul a span {
      background:none;
  }
  div#menu ul ul a:hover {
   background:none;
   background-color: #3c3c3c;
  }
  div#menu ul ul a:hover span {
      background:none;
      color: #07b3e1;
  }
  div#menu ul ul a.parent {
    background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-pointer.png) no-repeat right bottom;
    _background-image: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-pointer-hover.gif);
  }
  div#menu ul ul a.parent span {
    background:none;
  }
  div#menu ul ul a.parent:hover {
    background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-pointer.png) no-repeat right bottom;
    _background: url(http://i1122.photobucket.com/albums/l525/liger1723/teenhn/submenu-pointer-hover.gif) no-repeat right bottom;
    background-color: #3c3c3c;
  }
  div#menu ul ul a.parent:hover span {
    background:none;
  }
  div#menu ul ul span {
     
      margin-top: 0;
      text-align: left;
  }
  div#menu ul ul li.last { background: none; }
  div#menu ul ul li {
      width: 100%;
  }

  /* menu::level3 */
  div#menu ul ul div {
      width: 180px;
      padding: 0;
      margin: -62px 0 0 165px !important;
  }
  div#menu ul ul ul {
      padding: 10px 4px 0 4px;   
  }
  div#menu ul ul div li {
      position:relative;
      top:-10px;
  }

  /* lava lamp */
  div#menu li.back {
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select11.png) no-repeat 0 0;
      width: 5px;
      height: 52px;
      z-index: 8;
      position: absolute;
      padding: 0;
      margin: 0px 0 0 0;
  }

  div#menu li.back .left {
      padding:0;
      width:auto;
      background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/select10.png) no-repeat right 0;
      height: 52px;
      margin: 0 0 0 5px;
      float: none;
      position: relative;
      top: 0;
      left: 0;
      visibility: visible;
  }
  #lastopst a {
  float: left;
  }
  #lastopst img {
  float: left!important;
  }
  #nabar { width: 100%; background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/bg_nav10.png) repeat-x left; -_background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/73/12/bg_nav10.png) repeat-x left; background-position: 0 -1px; margin:0px; padding:0px; height:52px; }

  *--------------------------------------------------
  #message,#submit_button{
  border-width: 1px;
  }
  .fontbutton {
  padding: 1px;
  cursor: pointer;
  text-align: left;
  }
  .fontbutton_normal {
  background: #E1E1E2;
  }
  .fontbutton_selected {
  background: #BBC7CE;
  border: 1px solid #22229C;
  }
  .fontbutton_clicked {
  background: #959595;
  border: 1px solid #22229C;
  }
  .fontbutton_hover {
  background: #E1E1E2;
  border: 1px solid #22229C;
  }
  .fontbutton {
  background:#E1E1E2 none repeat scroll 0%;
  border:medium none;
  color:#030303;
  float:left;
  margin-right:10px;
  padding:1px;
  }
  .fontbutton {
      border: 0 none;
  }
  #message, #submit_button {
      border-width: 1px;
  }
  .fontbutton {
      -moz-border-radius: 3px 3px 3px 3px;
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png") repeat scroll 0 0 #F4F5F4;
      border: 1px solid #A9B8C2 !important;
      cursor: pointer;
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
      font-size: 12px;
      text-align: left;
  }
  .fontbutton_normal {
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png") repeat scroll 0 0 #F4F5F4;
  }
  .fontbutton_selected {
      background: url("http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/tile_b11.gif") repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
      border: 1px solid #00C6D4 !important;
      color: #00C6D4;
  }
  .fontbutton_clicked {
      background: none repeat scroll 0 0 #959595;
      border: 1px solid #22229C;
  }
  .button,select,.smallfont,.navbar {
  font:12px tahoma,MS Sans Serif,verdana,arial,helvetica,sans-serif;
  }
  .useronline {
  background:#fff url("http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/button/user_o11.gif") no-repeat top left;
  width:39px;
  height:16px;
  border:0;
  }
  button.button2,input.button2 {
  font-size:0.7em;
  border:1px solid #BCBCBC;
  width:auto !important;
  font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  color:#000;
  background-repeat:repeat-x;
  background-color:#FAFAFA;
  background-image:url('http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/bg_but10.gif');
  background-position:top;
  overflow:visible;
  vertical-align:middle;
  padding:1px 0;
  }

  button.button2:hover,input.button2:hover {
  border:1px solid #dd6900;
  color:#dd6900;
  background-position:0 100%;
  }
  input,textarea,select,#text_editor_iframe,textarea.inputbox {
  border:1px solid #A9B8C2 !important;
  -moz-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  font-size:13px;
  font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  padding:0px 2px;
  }

  .button:hover,.mainoption:hover,input[type=submit]:hover,input[type=button]:hover,input[type=reset]:hover {
  border:1px solid #00C6D4 !important;
  color:#00C6D4;
  background-position:0 100%;
  }

  .button,.mainoption,input[type=submit],input[type=button],input[type=reset] {
  background:#F4F5F4 url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/tabbg110.png);
  padding:2px 5px;
  }

  .post-options {
  text-align:right;
  }

  .post-options img {
  cursor:pointer;
  vertical-align:middle;
  }

  input {
  text-indent:2px;
  }

  input.mainoption {
  background-color:#fafafa;
  font-weight:700;
  }

  input.liteoption {
  background-color:#fafafa;
  font-weight:400;
  }
  *------------------------------------------
  a{text-decoration:none}
  a:hover{
  text-decoration: none!important;
  background-image:url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/00510.gif);
  color : yellow;text-shadow:0 0 .2em black, 0 0 .2em black, 0 0 .2em black;
      }
  #mudimPanel
   {-webkit-transition: all 2s ease;-moz-transition: all 2s
  ease;background:#FFF
  url('http://i47.servimg.com/u/f47/16/47/14/39/go1010.jpg') no-repeat
  right center!important;-moz-opacity: 0.9;opacity: 0.9;filter:
  alpha(opacity=90);bottom: 9px!important;left:-333px!important;width:
  330px!important;height: 47px!important;padding: 4px 26px 4px
  4px!important;font-size:
  9px!important;font-weight:bold;vertical-align:middle;-moz-box-shadow:
  5px 5px 5px #000;  -webkit-box-shadow: 5px 5px 5px #000;  box-shadow:
  5px 5px 5px #000;}
  #mudimPanel:hover {-webkit-transition: all 1s
  ease;-moz-transition: all 1s ease;-moz-opacity: 1; opacity: 1; filter:
  alpha(opacity=100);left:0!important}
  _____________________________________
  /* Note */
  .lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
  .lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
  .lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
  .noteclassic,.noteimportant,.notewarning,.notetip,.notehelp {
    width:80%;
    border-radius:10px 10px;
    -moz-border-radius:10px;
    -webkit-border-radius:10px 10px;
    -webkit-box-shadow:2px 2px 3px #999;
    -moz-box-shadow:2px 2px 3px #999;
    min-height:40px;
    height:auto !important;
    overflow:visible;
    position:relative;
    top:6px;
    left:5px;
    border:1px solid #999;
    background-position:20px 50%;
    background-repeat:no-repeat;
    text-align:justify;
    margin:10px 0 15px 5px;
    padding:25px 20px 15px 80px
  }
  .noteclassic {
    background-color: #EEF;
    background-image: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/note1111.png);
  }
  .noteimportant {
    background-color: #FFC;
    background-image: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/note1112.png);
  }
  .notewarning {
    background-color: #FDD;
    background-image: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/warnin10.png);
  }
  .notedownload {
    background-color: #E4F6F8;
    background-image: url(http://i47.servimg.com/u/f47/16/47/14/39/tai11.jpg);
  }
  .notehelp {
    background-color: #D8F3C9;
    background-image: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/help1210.png);
  }  ****************


  /* resize image */
  .resize_process .resizebox {
    display: none;
    }
  .resize_process img.resize_img {
    display:;
    }
  .resizebox a.resize:before{
          content: "Thu nh? l?i - ";
  }
  .resizebox  a.enlarge:before{
          content: "Phóng to - ";
  }
  .resizebox  a.fullsize:before{
          content: "Kích thu?c th?t - ";
  }

  .resizebox a.enlarge, .resizebox a.fullsize, .resizebox a.resize {
    display: inline-block;
    zoom: 1;
    *display: inline;
    }
  .resizebox.enlarged a.enlarge {
    display: none;
    }
  .resizebox.enlarged a.resize {
    display: inline-block;
    }
  .resizebox a.resize {
    display: none;
    }
  .resizebox {
       
    background-color: #e1eebb;
    max-width: 100%;
    line-height: 1.1em;
    cursor: default;
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
    display: inline-block;
  text-align:center;
    margin-left: auto ;
    margin-right: auto ;
  font-size: 11px;
    }
  .resizebox div {
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
    margin: 0;
  border: 1px #e1eebb solid;
    }
  .resizebox .resize_border {
    display: block;
  border: #411805 1px solid;
  -moz-border-radius-topleft: 3px;
    -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    -webkit-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-left-radius: 3px;
    -moz-border-radius-topright: 3px;
    -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    -webkit-border-top-right-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px;
    -moz-opacity: 0.8;
    opacity: 0.8;
    filter: alpha(opacity=80);

   
    }
  .resizebox .resize_content {
    padding: 5px 10px;
    display: inline-block;
    zoom: 1;
    *display: inline;
    }
  .resizebox .resize_filler {
    border: none;
    padding: 0;
    width: 40px;
    display: inline-block;
    zoom: 1;
    *display: inline;
    }

  .quote {
  background-color:#FAFAFA;
  color:#444;
  font-family:Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size:12px;
  line-height:125%;
  padding:7px;
  }

  .postbody, .signature_div{
      font-size : 12px;
      line-height: 18px}

  div.postbody table {
  background:#FFFBC3 none;
  border:1px dashed #FF9C00;
  }

  div.postbody{
      background: transparent no-repeat 0% 100%;
  font-size: 12px;
  padding-bottom: 12px;
      line-height: 18px}
  div.postbody dl{background: white;
  border: 1px solid #E0E0E0;
  display: block;
  list-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 4px;}

  div.postbody table span.genmed {
  color:#777;
  display:block;
  background:#fffbc3 url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/linhtinh/folder_add.png) no-repeat 5px 8px;
  font:bold 15px Courier New;
  padding:6px 30px 13px 40px;
  }

  .clear {
      clear: both;
      }

  .code div,li table div[curpos] {
  max-height:200px;
  overflow:auto;
  padding-top:5px;
  white-space:pre !important;
  width:700px;
  margin:2px auto;
  }
   
  .box_nd {width:200px;height:auto;margin:10px 0;padding:0;text-align:left;}.box_nd img {margin:0 0 0 10px;padding:0;}.box_nd p {font:11px tahoma;color:#000000;text-align:left;margin:20px 10px 0 10px;padding:0;}.box_nd ul {list-style:none;margin:0;padding:0;}.box_nd ul li {display:block;font:11px tahoma;color:#000000;margin:0 10px;padding:5px 0;text-align:left;border-bottom:1px #bcbcbc dotted;}.box_nd ul li a {font:11px tahoma;font-weight:bold;color:#cccccc;text-decoration:none;margin:0;padding:0;}.box_nd ul li a:hover {color:#cccccc;}.botron{border: 1px solid #EAE3D1; -moz-border-radius:5px;}.dogkug {background:#ffffff; border:1px solid #CBCBCB;padding:5px;-moz-border-radius:5px; padding: 5px; margin-bottom: 2px;}.dogkug1 {background:#ffffff; border:1px solid #DEDEDE;padding:5px;-moz-border-radius:5px; padding: 5px; margin-bottom: 2px;}
  .postbody, .signature_div{
      font-size : 12px;
      line-height: 18px}
  div.postbody{
      background: transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/box-sh10.gif) no-repeat 0% 100%;
  font-size: 12px;
  padding-bottom: 9px;
      line-height: 18px}
  div.postbody dl{background: white;
  border: 1px solid #E0E0E0;
  display: block;
  list-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 4px;}

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết