Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Sun Oct 09, 2011 2:03 pm

  #1
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  †rjnhư

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  [Theme Blog] Theme Gunny ( Đại Chiến Rồng 2.6 ) Blog

  Code:
  Nền Chính
  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
  .rc_hd,
  .rc_hd div,
  .rc_bd,
  .rc_bd .rc_bc,
  .rc_ft,
  .rc_ft div
  {background:transparent;border-style:none;}
  #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:100%;}
  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/Tren-3-1.png) center 0px no-repeat;}
  #head {background:transparent;height:205px;}
  html{background:#ffffff url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/giua-3.png) top center fixed;}
  #ft{background:transparent;font-size:0px;}
  #ft{background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/Untitled-1-3-1.png) no-repeat center;height:250px;}

  NỀN TOÀN BỌ MODULE PHỤ {}

  .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/dau2.png) no-repeat center bottom;height:98px;}
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd{background:transparent;}.col-150 .rc_bd{background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/giua2.png) repeat-y top center;}
  .col-150 .rc_ft{background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/cuoi1-2copy.png) no-repeat center top;height:98px;}
  #blog_title{display:none;}
  #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
  #profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
  .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {width:580px;}

  TRONG SUỐT NÓC NHÀ{}

  #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
  .yuimenubar{border-style:none;}
  #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
  #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
  .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
  .yuimenubar{padding:0 335px;width:480px;background:transparent;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
  #blogsearch {display:none;}
  #ysm_bottom {display:none;}
  #ygma{background:transparent;height:37px;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#f105bc;}
  .yuimenubaritemlabel {border:none;}
  .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}
  .first-of-type li:hover{background:transparent;}
  .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
  .first-of-type a:hover{color:#020467;text-decoration:none;}
  .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
  .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
  #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
  .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#7e00ff!important;}
  .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
  .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://cA4.upanh.com/10.777.14916202.FXN0/trongsuot.png);color:#ff0054;}
  #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}
  .ygmasrchquery {display:none;}
  #ygma{background:url(http://cB6.upanh.com/21.785.28743925.nwU0/clubsmie2.png) no-repeat top center;height:96px;}

  XOA QUANG CAO  {}
  #ysm_bottom{display:none;}
  .ysm_line{display:none;}

  BO DAU GACH CHAN LINK {}
  a {text-decoration:none;}

  TRONG SUOT TRANG CHINH{}

  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150
  .rc_bd .rc_bc .bd,
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600
  .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
  .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
  .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
  #comment_container li,
  #bd .rte_toolbar, .mod-trackback
  #trackback-listing, .mod-trackback ul,
  #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd,
  #blast .rc_bc .bd,
  #blast .tail, .pagination,
  #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt,
  #search_module input.textfield
  {background:transparent;}
  .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div,
  .captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}
  .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

  TRONG SUOT TRANG PHU {}

  Trang profile

  #profile_info .bd,
  #profile_info th{background:transparent !important;}

  Trang Album {}

  #gallery_list .rc_bc .bd,
  #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar,
  #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd,
  #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd,
  #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button,
  #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}

  Trang Xem Hình Trong Album {}

  #photo_enlarge .rc_bc .bd,
  #photo_enlarge .ft,
  #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button,
  #photo_enlarge
  #photo_comment_list,
  #photo_enlarge
  #photo_comment_list .bd,
  #photo_enlarge .rte_fieldset,
  #photo_enlarge .photo-comment
  {background:transparent;}

  TRANG BAN BE {}

  #friend-list .mod-tag-friend-list,
  #friend-list .mod-tag-friend-list .ft,
  #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}

  ICON MODULE {}

  .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
  .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
  #article_new li, #comment_new h3, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/34copy-1.png) no-repeat top left;}
  .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:10px 10px 10px;}
  .mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li, .cmt-mod-alist .alist-comment .responding, .cmt-mod-alist .add-comment, #bd .rte_toolbar{border-color:#ff93b5;border-style:dashed;border-width:2px;}
  ENTRY {}

  CANH CHINH PHAN HIEN THI NOI DUNG ENTRY {}

  .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {float:left;padding:5px 0px 10px 0px;}

  TUY HINH DO RONG ENTRY{}

  .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
  width:620px;}
  #friend-list {width:620px;}
  NGAN DONG BAI VIET {}

  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url( http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/dong.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}

  TUY CHINH MODULE PROFILE {}

  THAY NUT HOME {}

  #profile_highlight .backhome {
  background:transparent url(http://www.iconarchive.com/icons/enhancedlabs/the-real-christmas-05/128/House-icon.png) no-repeat scroll center center;display:block;height:110px;}
  #profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;}

  ICON THAO TAC {}

  #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gif) no-repeat left center;}

  TRONG SUOT THAO TAC{}

  #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}  TRONG SUOT CM{}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .bd,
  #comment_container li,
  #bd .rte_toolbar
  {background:transparent !important;}
  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

  NGAN CACH COMMENT{}

  .cmt-mod-alist .alist-comment .responding{border-top:2px dashed #0FD4E2;}
  .cmt-mod-alist .add-comment{border-top:1px dashed #0FD4E2;}

  THAY VIEN PHAN SOAN THAO{}

  .rte_editor, .rte_src_editor{border-top:2px dashed #0FD4E2;border-right:2px dashed #0FD4E2;border-left:2px dashed #0FD4E2;border-bottom-style:dashed;border-bottom-color:#6a2801;border-bottom-width:2px;}  TRONG SUOT PHAN PROFILE{}

  #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
  #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}

  THU GON PHAN COMMENT MOI{}
  #comment_new .bd ul li cite {display:none;}

  XOA BO TIEU DE MODULE TU TAO{}

  #user_mod_10001 h2{display:none;}
  #user_mod_10002 h2{display:none;}
  #user_mod_10003 h2{display:none;}
  #user_mod_10004 h2{display:none;}
  #user_mod_10005 h2{display:none;}
  #user_mod_10006 h2{display:none;}
  #user_mod_10007 h2{display:none;}
  #user_mod_10008 h2{display:none;}
  #user_mod_10009 h2{display:none;}
  #user_mod_10010 h2{display:none;}

  XOA MODULE TEN BLOG {}

  #blog_title{height:0px;}
  #blog_title .bd h2{text-align:left;font-size:0px;color:transparent;}
  #blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;font-size:0px;color:transparent;}
  Entry{}
  #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/bottop-4-1.png) no-repeat center bottom;height:150px;}
  #article_list_module .rc_bd {background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/giua-2-1.png) repeat scroll right;}
  .pagination {background:transparent;}
  #article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://i1085.photobucket.com/albums/j440/clubsmile/cuoi-1-1.png) no-repeat scroll right top;height:150px;}


  #blog_quote{font-size:0px;font-weight:bold;color:#07EB07;background:transparent;}
  #blog_quote:hover {font-size:13px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#FFFFFF;background:transparent;}
  #blog_img img {height:100px;}
  #blog_img img:hover {height:100%;}

  #blast{height:0px;font-size:0px;}

  #blast .bd {height:0px;font-size:0px;color:#FFFFFF;}

  #blast .rc div , #blast .rc , #blast .rc_bd div.rc_bc , #blast .rc_bd , #blast .rc_ft , #blast .rc_ft div , #blast .rc_bc .bd{background:transparent;}

  #blast{display:none;}

  #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
  .yuimenubar{border-style:none;}
  #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
  #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
  .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
  .yuimenubar{padding:330px 235px;width:480px;background:transparent;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}
  #blogsearch {display:none;}
  #ysm_bottom {display:none;}
  #ygma{background:transparent;height:0px;}
  Nguồn :  360theme.tk - http://vn.360plus.yahoo.com/thaikiet-blog/ {}

  Sun Oct 09, 2011 2:04 pm

  #2
  compfriendly
  compfriendly
  compfriendly
  compfriendly
  ♥ MeM Lv 1♥
  ♥ MeM Lv 1♥
  Huân Chương của
  compfriendly
  sao thay cai lam nv trung duong sua nhi

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết