Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Sun Sep 18, 2011 8:52 am

  #1
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  †rjnhư

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  Code:
  #profile_highlight img{height:0;} #profile_highlight .profile_photos{background:url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/AVKC1-2.png) no-repeat center;height:255px;} #profile_highlight .profile_photos:hover{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/AVKC2-2.png) no-repeat center;height:255px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:330px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;} #doc2 {width:994px !important;} .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:13px;} #profile_highlight .backhome { background:transparent no-repeat scroll center center;display:block;height:10px;} #profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;} .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd, .row-760 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;} .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:13px;} .rte_btn img{background-image:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-cm.gif);} kickthuoc{} #bd .col-600 {width:650px !important;padding:0 0 0 110px;} #bd .col-150 {width:235px !important;padding:0 0 0 20px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:10px 10px 10px 10px;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/topkc1n.png) center 0px no-repeat;} #head {background:transparent;height:610px;} html{background:#000 url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/giuakc1n.png) center top repeat-y;} #ft{background:transparent;font-size:0px;} #ft{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/botkc1n.png) center top no-repeat;height:487px;} .col-150 .rc_hd , #article_new .rc_hd , #search_module .rc_hd, #folder .rc_hd , #calendar .rc_hd , #statistic .rc_hd , #friendlist_module .rc_hd , #comment_new .rc_hd , #profile_highlight .rc_hd , #guestbook_entries .rc_hd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/topmdkc1n.png) no-repeat center bottom;height:44px;} .col-150 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd , #statistic .rc_bd, #update_date .rc_bd , #folder .rc_bd , #calendar .rc_bd , #search_module .rc_bd , #article_new .rc_bd , #subscribe_highlight .rc_bd , #comment_new .rc_bd , #user_mod_10001 .rc_bd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/mdgiuakc1n.png) repeat-y top center;} .col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft , #statistic .rc_ft, #update_date .rc_ft , #folder .rc_ft , #calendar .rc_ft , #search_module .rc_ft , #article_new .rc_ft , #subscribe_highlight .rc_ft , #comment_new .rc_ft , #user_mod_10001 .rc_ft {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/botkc2n.png) no-repeat center top;height:23px;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;} #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;} #blog_title{display:none;} #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;} #profile_highlight .nickname a {font-size:110%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;} #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/NENKC-SOHOT.gif) no-repeat center right;} .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full { width:700px;} .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd { width:680px;} #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;} .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#072B02;} .yuimenubaritemlabel {border:none;} .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;} .first-of-type li:hover{background:transparent;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;} .first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;} .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;} .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FF0202!important;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn { display:none;} .ygmasrchquery { display:none;} #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;} #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/ENTRYHOTKC123vncopy.png) no-repeat center top;height:346px;} #article_list_module .rc_bd {background:transparent;} .pagination {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;} #article_list_module .rc_ft {background:transparent;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;} .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;} #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;} .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;} .rte_btn img{} .rte_toolbar {text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://a.imageshack.us/img267/6931/nut.gif) no-repeat;} a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/707618jyfmp3jbxr.gif);} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;} .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;} #folder li{background:transparent url(http://i744.photobucket.com/albums/xx83/vanhoai1384/icon1/th_85.gif) no-repeat top left;} #statistic li{background:transparent url(http://i744.photobucket.com/albums/xx83/vanhoai1384/icon1/th_85.gif) no-repeat top left;} #article_new li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img545/2111/17440378.gif) no-repeat top left;} #comment_new li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img545/2111/17440378.gif) no-repeat top left;} #comment_container * a {color:#F705A7;}#comment_container * .content {color:#ffffff;}#comments-listing * ins {color:#ffffff;} .ysm_bottom, .ysm_line, ysm_title{display:none!important;} .yui3-menu-content {background:transparent !important;} #profile_highlight #profile_nav{background:none;} #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;} #profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_27-1.gif) no-repeat left center;} .yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_27-1.gif) no-repeat left top;} .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #43D4FF;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/kcsohotgif.gif) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #AB7A52;border-width:1px 1px 1px 1px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:480px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #43D4FF;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #43D4FF;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {} .mod_all #disclosure .updates-disclosure, .mod-popup #disclosure .updates-disclosure {font-size:0;} #comment-list .hd .date {float:right;color:#000;} .reply{background:transparent;border-color:#000;border-width:1px;border-style:dashed;float:right;height:16px;width:30px;} .comment .user{background:url(http://a.imageshack.us/img96/5205/khungavatacm.png) no-repeat center TOP;height:502px;}.comment .user img {height:45px;} .comment-reply .user {background:url(http://i1210.photobucket.com/albums/cc415/ukku1/th_Codigos_Matrix.gif) repeat center;height:500px;}.comment-reply .user img {height:45px;} #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;} .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;} .rte_btn img{} .rte_toolbar {text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_z248.gif) no-repeat;} #bd .rte_toolbar{background:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/uhkc.png) top center;height:245px;} #blast .rc_ft{background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohottopblast.png) no-repeat right top;height:9px;} #blast .rc_hd {background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohottopblast.png) no-repeat right bottom;height:9px;} #blast .rc_bd{background:transparent url(http://i1130.photobucket.com/albums/m525/ukku111/bg_wjdiy_3yse2fe.png) left top;height:auto;} #blast{background:transparent url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kc-sohotavatar.gif) no-repeat 0 100%;padding:0px 0px 30px 60px;} #article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;} #profile_hightlight h2{color:transparent;} #subscribe_hightlight h2{color:transparent;} #feature_link_gb h2{color:transparent;} #folder h2{color:transparent;} #user_mod_10001 h2{color:transparent;} #user_mod_10002 h2{color:transparent;} #user_mod_10003 h2{color:transparent;} #user_mod_10004 h2{color:transparent;} #user_mod_10005 h2{color:transparent;} #user_mod_10006 h2{color:transparent;} #user_mod_10007 h2{color:transparent;} #user_mod_10008 h2{color:transparent;} #user_mod_10009 h2{color:transparent;} #user_mod_10010 h2{color:transparent;} #article_new h2{font-size:0px !important;} #article_new {display:none;} .cmt-mod-alist .add-comment .buttons input{background:url(http://i1224.photobucket.com/albums/ee371/kcpro9x/kclua-2.gif) no-repeat;} #profile_highlight .nickname a{background:transparent url(http://cb0.upanh.com/22.357.29356179.fIV0/nickname.gif);font-weight:normal;font-size:100%;font-family:Tahoma;color:#1CA907;text-decoration:blink;font-weight:bold;} body{font-weight:normal;font-family:Tahoma;font-weight:bold;} ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img256/9366/camxuc.png);}
  Share theme tình yêu vô tận TopShare theme tình yêu vô tận Bot

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết