Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Wed Sep 14, 2011 11:47 am

  #1
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  Leslee's

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  Css
  Code:
  [table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff"]<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%"><tr><td class="code">
  /**

  * vBulletin 3.8.4 CSS

  * Style: 'StyleTeen'; Style ID: 61

  */

  body

  {

    background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/bg310.jpg) bottom center fixed;;

    color: #000000;

    font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    margin: 5px 10px 10px 10px;

    padding: 0px;

  }

  a:link, body_alink

  {

    color: #22229C;

  }

  a:visited, body_avisited

  {

    color: #22229C;

  }

  a:hover, a:active, body_ahover

  {

    color: #FF4400;

  }

  .page

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #000000;

  }

  td, th, p, li

  {

    font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .tborder

  {

    background: #D1D1E1;

    color: #000000;

    border: 1px solid #0B198C;

  }

  .tcat

  {

    background: #869BBF url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/gradie10.gif) repeat-x top left;

    color: #FFFFFF;

    font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .tcat a:link, .tcat_alink

  {

    color: #ffffff;

    text-decoration: none;

  }

  .tcat a:visited, .tcat_avisited

  {

    color: #ffffff;

    text-decoration: none;

  }

  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover

  {

    color: #FFFF66;

    text-decoration: underline;

  }

  .thead

  {

    background: #5C7099 url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/gradie11.gif) repeat-x top left;

    color: #FFFFFF;

    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .thead a:link, .thead_alink

  {

    color: #FFFFFF;

  }

  .thead a:visited, .thead_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

  }

  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover

  {

    color: #FFFF00;

  }

  .tfoot

  {

    background: #3E5C92;

    color: #E0E0F6;

  }

  .tfoot a:link, .tfoot_alink

  {

    color: #E0E0F6;

  }

  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited

  {

    color: #E0E0F6;

  }

  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover

  {

    color: #FFFF66;

  }

  .alt1, .alt1Active

  {

    background: #F5F5FF;

    color: #000000;

  }

  .alt2, .alt2Active

  {

    background: #E1E4F2;

    color: #000000;

  }

  .inlinemod

  {

    background: #FFFFCC;

    color: #000000;

  }

  .wysiwyg

  {

    background: #F5F5FF;

    color: #000000;

    font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    margin: 5px 10px 10px 10px;

    padding: 0px;

  }

  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink

  {

    color: #22229C;

  }

  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited

  {

    color: #22229C;

  }

  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover

  {

    color: #FF4400;

  }

  textarea, .bginput

  {

    font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .bginput option, .bginput optgroup

  {

    font-size: 10pt;

    font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .button

  {

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  select

  {

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  option, optgroup

  {

    font-size: 11px;

    font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .smallfont

  {

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .time

  {

    color: #666686;

  }

  .navbar

  {

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .highlight

  {

    color: #FF0000;

    font-weight: bold;

  }

  .fjsel

  {

    background: #3E5C92;

    color: #E0E0F6;

  }

  .fjdpth0

  {

    background: #F7F7F7;

    color: #000000;

  }

  .panel

  {

    background: #E4E7F5 url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/gradie12.gif) repeat-x top left;

    color: #000000;

    padding: 10px;

    border: 2px outset;

  }

  .panelsurround

  {

    background: #D1D4E0 url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/gradie13.gif) repeat-x top left;

    color: #000000;

  }

  legend

  {

    color: #22229C;

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .vbmenu_control

  {

    background: #738FBF;

    color: #FFFFFF;

    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    padding: 3px 6px 3px 6px;

    white-space: nowrap;

  }

  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: underline;

  }

  .vbmenu_popup

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #000000;

    border: 1px solid #0B198C;

  }

  .vbmenu_option

  {

    background: #BBC7CE;

    color: #000000;

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    white-space: nowrap;

    cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink

  {

    color: #22229C;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited

  {

    color: #22229C;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite

  {

    background: #8A949E;

    color: #FFFFFF;

    font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    white-space: nowrap;

    cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  body

  {

    color: #333333;

    font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    margin: 0px 0px 0px 0px;

    padding 0px;

   

  }

  a:link, body_alink

  {

    color: #3f3b03;

    text-decoration: none;

  }

  a:visited, body_avisited

  {

    color: #3f3b03;

    text-decoration: none;

  }

  a:hover, a:active, body_ahover

  {

    color: #3f3b03;

    text-decoration: none;

  }

  .page

  {

    background: #ffffff;

    color: #333333;

  }

  td, th, p, li

  {

    font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .tborder

  {

    background: #fffffd;

    color: #333333;

    border: 1px solid #fee8ff;

  }

  .tcat

  {

    background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/images10.jpg)  bottom right;

    color: #000000;

    font: bold 11pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    height: 20px;

  }

  .tcat a:link, .tcat_alink

  {

    color: #000000;

    text-decoration: none;

  }

  .tcat a:visited, .tcat_avisited

  {

    color: #000000;

    text-decoration: none;

  }

  .tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover

  {

    color: #333333;

    text-decoration: underline;

  }

  .thead

  {

    background: url(http://2img.net/i/fa/empty.gif);

    color: #000000;

    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    font-weight:bold;

  }

  .thead a:link, .thead_alink

  {

    color: #000000;

  }

  .thead a:visited, .thead_avisited

  {

    color: #ffffff;

  }

  .thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover

  {

    color: #ffffff;

  }

  .tfoot

  {

    background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/images10.jpg);

    color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:link, .tfoot_alink

  {

    color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:visited, .tfoot_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

  }

  .tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

  }

  .alt1, .alt1Active

  {

    background: #ffffff;

    color: #333333;

    border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:5px;

   

   

  }

  .alt2, .alt2Active

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #333333;

    border: 1px solid #dbdbdb; -moz-border-radius:5px;

  }

  .inlinemod

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #333333;

  }

  .wysiwyg

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #333333;

    font: 10pt tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    margin: 5px 10px 10px 10px;

    padding: 0px;

  }

  .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink

  {

    color: #333333;

  }

  .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited

  {

    color: #333333;

  }

  .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover

  {

    color: #333333;

  }

  textarea, .bginput

  {

    font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .bginput option, .bginput optgroup

  {

    font-size: 10pt;

    font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .button

  {

    background: #af3c09;

    color: #FFFFFF;

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    border: 1px solid #f3f3f3;

    padding: 2px;

    -moz-border-radius:5px;

   

  }

  select

  {

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  option, optgroup

  {

    font-size: 11px;

    font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .smallfont

  {

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .time

  {

    color: #333333;

  }

  .navbar

  {

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .highlight

  {

    color: #333333;

    font-weight: bold;

  }

  .fjsel

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #c801c1;

  }

  .fjdpth0

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #c200d3;

  }

  .panel

  {

    background: #EEEEEE;

    color: #333333;

    padding: 10px;

    border: 2px outset;

  }

  .panelsurround

  {

    background: #EEEEEE;

    color: #333333;

  }

  legend

  {

    color: #c200d3;

    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

  }

  .vbmenu_control

  {

    background:url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/menu10.png) ;height: 30px;

    color: #FFFFFF;

    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    padding: 3px 6px 3px 6px;

    white-space: nowrap;

  }

  .vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: underline;

  }

  .vbmenu_popup

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #333333;

    border: 1px solid #0B198C;

  }

  .vbmenu_option

  {

    background: url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/nenbai11.png);

    color: #ffffff;

    font: 15px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    white-space: nowrap;

    cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink

  {

    color: #333333;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited

  {

    color: #333333;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover

  {

    color: #666666;

    text-decoration: none;

  }
  .vbmenu_hilite

  {

    background: #e820ad;

    color: #FFFFFF;

    font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    white-space: nowrap;

    cursor: pointer;

  }

  .vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  .vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover

  {

    color: #FFFFFF;

    text-decoration: none;

  }

  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

  .bigusername { font-size: 12pt; }

  .fieldset { margin-bottom: 6px; }

  .fieldset

  { -moz-border-radius: 4px;} 

  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; padding: 2px 2px 2px 2px;}

  .user_info { color: #333333; padding: 2px; width: 180px; height: 100% }

  .user_info div{ padding: 2px; }

  .user_info .col1 { float: left; width: 60px; }

  .user_info .col2 { color: #e120fe}  #adv { width: 180px; }  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */

  .pagenav a { text-decoration: none; }

  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }  /* ***** de-emphasized text */

  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }  .explanation {

          background-color:#FFFFCC; padding:3px;

  }

  .box2 { float:right; background: url(../../) right no-repeat; padding:0; margin:0px 0 0 0; width:400px; height:400px;}

  .topboctem

  {

    background: url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/topboc10.png) bottom center fixed;

    height: 50px;

  }

  .botron {       border-top: solid 1px #CCCCCC;       border-left: solid 1px #CCCCCC;       border-right: solid 1px #CCCCCC;       border-bottom: solid 1px #CCCCCC;      margin: 3px 5px;       padding: 2px;       color: #333333;       background: #EEEEEE;      font-size: 11px;   }

  .khung {       border-top: solid 1px #CCCCCC;       border-left: solid 1px #CCCCCC;       border-right: solid 1px #CCCCCC;       border-bottom: solid 1px #CCCCCC;      margin: 3px 5px;       padding: 2px;       color: #333333;       background: #EEEEEE;      font-size: 11px;   }

  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */

  .bigusername { font-size: 14pt; }  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */

  td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */

  .pagenav a { text-decoration: none; }

  .pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }  * ***** de-emphasized text */

  .shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }

  a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }

  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */

  .fieldset { margin-bottom: 6px; }

  .fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }  .alt8, .alt8Active

  {

    background: #FFFFFF;

    color: #111111;

    font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;

    border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px;

   

   

  }  .phanthuong

  {

          width: auto;

          border: 1px solid #CFCFCF;

    -moz-border-radius: 3px;

    -webkit-border-radius: 3px;

          float: left;

          padding: 3px 5px 3px 5px;

          margin: 0 3px 0 3px;

          text-align: center;

  }  /* Definitions we expect */
  form {
    margin: 0px;
  }

  label {
    cursor: default;
  }

  .normal {
    font-weight: normal;
  }

  .inlineimg {
    vertical-align: middle;
  }

  .underline {
    text-decoration: underline;
  }

  .vbmenu_hilite * {
    cursor: pointer;
  }

  /* Auto-clearing of floats */
  .floatcontainer:after, .block_row:after {
    content: ".";
    display: block;
    height: 0;
    clear: both;
    visibility: hidden;
  }
  .floatcontainer, .block_row {
    display: inline-block;
  }
  /* IE-Mac hide \*/
  * html .floatcontainer, * html .block_row {
    height: 1%;
  }
  .floatcontainer, .block_row {
    display: block;
  }
  /* End IE-Mac hide */

  </td></tr></table>
  [/td][td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin610.png"]
  [/td][/tr][/table]

  Message reputation : 100% (1 vote)

  Wed Sep 14, 2011 11:49 am

  #2
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  Leslee's

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  index body
  Code:
  [table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"][tr][td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff"]<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%"><tr><td class="code">{JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
   
      <td class="catHead" height="28"><span
  class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
   
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption"
   type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
   
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input
  class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"
  /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
   
                  <td width="35%"
  class="align_gauche"><fb:login-button size="large"
  onlogin="facebook_login()" v="2"
  perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   
          <br /><a
  href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}"
  class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   
                <br /><a
  href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}"
  class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>


  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- what's going on box -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">Tình Hình Diễn Đàn</td>
    </tr>

  </thead>
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
   
          <a style="float:right" href="#top"><img
  src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/collap10.gif" alt=""
  border="0" /></a>
  Ai đang online ?
        </td>
    </tr>

  </tbody>


  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/banhba10.gif" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div><div style="margin:6px;padding:4px;border:1px dashed #c0c0c0;background:#ffffff">

  <span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
  {RECORD_USERS}<br><br>
  {LOGGED_IN_USER_LIST}</span>
  </div></div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tbody>
    <tr>
    </tr>
  </tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
   
          <a style="float: right;" href="#top"><img
  src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/collap10.gif" alt=""
  border="0"></a>
  Thống kê diễn đàn :
        </td>
    </tr>
  </tbody>

  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/banhba11.gif" border="0"></td>
        <td class="alt1" width="100%">


        <span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br>
  {TOTAL_USERS}<br>
  {NEWEST_USER}</span></td>
    </tr>
  </tbody>

   
  <tbody>
    <tr>
        <td class="tfoot" colspan="5" align="center"><div class="smallfont"><strong>
  {GROUP_LEGEND}
        </strong></div></td>
    </tr>

  </tbody>
  </table>

  <!-- END disable_viewonline -->
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
  </td></tr></table>

  [/td][td style="padding: 0px" background="http://i84.servimg.com/u/f84/14/04/65/68/admin610.png"]
  [/td][/tr][/table]

  Message reputation : 100% (1 vote)

  Wed Sep 14, 2011 11:50 am

  #3
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  Leslee's

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  index box
  Code:
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">

  <tbody>

    <tr>

        <td class="tcat" colspan="5">
         
   
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return
  toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1"
  src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/collap10.gif" alt=""
  border="0" /></a>
         
          <span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span>
         
         
        </td>
    </tr>

  </tbody>  <tr align="center">

      <td class="thead"> </td>
            <td class="thead" width="60%" align="left"><font color="white">Diễn đàn</font></td>
              <td class="thead" width="40%"><font color="white">Bài cuối</font></td>

    </tr>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
   
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}"
  href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">

  <tr align="center">
        <!-- BEGIN inc -->
   
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}"
  width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="."
  /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
   
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}"
  src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}"
  alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="alt1Active" align="left" id="f2">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
   
                <a class="forumlink"
  href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br
   />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
             
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <td class="alt1">
   
                        <span class="gensmall"><div
  class="lastpost"
  align="right">{catrow.forumrow.LAST_POST}</div></span>
  <br><br>
  <div style="background-color: #fff;width: 200px;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;border: 1px dotted #e7e7e7;">
   
          <div class="info" align="center"><img
  src="http://i87.servimg.com/u/f87/14/17/42/10/subfor10.gif"/> Chủ đề:
   <span class="gensmall"><font
  color=red><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font></span>
   | <img
  src="http://i87.servimg.com/u/f87/14/17/42/10/subfor10.gif"/> Bài
  gởi: <span class="gensmall"><font
  color=orange><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span></div>
         
        </td>
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
   
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}"
  height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1"
  /></td>
    </tr>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table><div
   style="padding: 0 0 16px 0;"></div><img src="{SPACER}"
  alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END
   catrow -->

  Message reputation : 100% (1 vote)

  Wed Sep 14, 2011 11:51 am

  #4
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  Leslee's

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  footer
  Code:
  [table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%"][tr][td class="code"]<!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <table>
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td>
  <!-- END html_validation -->
                          </td>
                          <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                          <div id="{ID_RIGHT}">
                            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                            {giefmod_index2.MODVAR}
                            <!-- BEGIN saut -->
                            <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                            <!-- END saut -->
                            <!-- END giefmod_index2 -->
                          </div>
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>
          <!-- close div id="page-body" -->


  <br />

  <div align="center">

    <div class="smallfont" align="center">

    <!-- Do not remove this copyright notice -->

   
    <!-- Do not remove this copyright notice -->

    </div>


  </div>

        </div>

    </div>

  </div>  <!-- / close content container -->  <!-- /content area table -->

   
  <table id="Table_01" width="955" height="150" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">

  <tr>

  <td>

  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/banner14.jpg" width="955" height="300" alt=""></td>

  </tr>

  </table>

  </td>

  </tr>

  </table>          <div id="page-footer">
                                <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
   
                                                        <!-- BEGIN
  switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                  <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_link -->
   
                                                        <!-- BEGIN
  switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
       
                                                  <a name="bottom"
  class="copyright"
  href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}"
  rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}"
  target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}"
  title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                  <!-- END footer_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>  <html>

  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>New Page 1</title>
  </head>

  <body>

  <!--
   BEGIN switch_user_logged_out --></table><script>
  function
  hideLoginBoard(){document.getElementById('loginboard').style.display =
  'none'; }</script><!--
   Start Login Board --><div
  id="loginboard" style="position:absolute; visibility:show; z-index:1000;
   filter: alpha(opacity=100); opacity:1.0; top:162px;left:32px;
  height:129px">
  <!--End Welcome -->
  <a
  href="http://www.vn-xiteen.tk/register"><img style="float: left"
  src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/dangky10.gif"
  border="0"></a>
   
  </div>
   
   
  <script>
  var curx=350;
  var cury=0;
  </script>
   
   
  <script>
  var curx=350;
  var cury=0;
  </script>
   
  <script>
  var ie45,ns6,ns4,dom;
  if (navigator.appName=="Windows Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;
  else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}
  dom=ie45 || ns6;
   
  var timershow=false;
  var win_w=window.innerWidth ? window.innerWidth : document.body.offsetWidth;
  var mid_w=win_w/2;
  var timershow1=window.setInterval("stayMiddle()",1);
  function getobj(id) {
  el = document.all ? document.all[id] :  dom ? document.getElementById(id) :  document.layers[id];
  return el;
  }
   
  function moveobj(obj,x,y) {
      obj.style.left=x + "px";
      obj.style.top=y+ "px";
      curx=x;
      cury=y;
  }
   
  function stayMiddle() {
      if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
          var pY =  document.documentElement.scrollTop;
      else if (document.body)
          var pY =  document.body.scrollTop;
   
      obj = getobj('loginboard');
      newy = cury+((pY-cury)/16)+5;
      moveobj(obj,curx,newy);
  }
   
  </script>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  </body>

  </html>


   </div>

  [/td][/tr][/table]

  Message reputation : 100% (1 vote)

  Wed Sep 14, 2011 11:53 am

  #5
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  Leslee's
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  ¨‘°ºO(¯°•.Thiếu Úy.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  Leslee's

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html
   xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}"
  id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}"
  {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
  href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
  title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
          <script type="text/javascript" charset="utf-8">
            $(function() {
  jQuery('<p><font
   color="red">Bạn chỉ cần 30s để <a class="bvmedia"
  href="/profile.forum?mode=register"><input value="đăng kí"
  type="button"/></a> thành viên để xem được nội dung
  này.</font></p>').insertBefore("div.postbody
  embed,div.postbody img,.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)");
  jQuery("div.postbody
   embed,div.postbody img:not(.bvmedia),div.postbody #bvvi,
  div.cont_code,div.postbody a:not(.bvmedia)").remove();
            });
          </script>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
          slid_vert = true;
          break;

        case 'left':
          break;

        case 'bottom':
          slid_vert = true;
          auto_dir  = 'prev';
          break;

        case 'right':
          auto_dir  = 'prev';
          break;

        default:
          slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
          $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

          /* Affichage de la liste */
          $('#fa_ticker_content').css('display','block');

          /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
          var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
          var height_max = h_perso;

          /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
          $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                height_max = $(this).height();
              }
          } );

          /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
          $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
          });

          /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
          if (slid_vert)
          {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
          }

          /* Initialisation du caroussel */
          $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}',
  '_phpbbreport',
  'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
   
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING},
  {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}',
  {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
  {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
  logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  jQuery(function(){
    jQuery("#pwd_bad").html('Quá Đơn Giản');
    jQuery("#pwd_middle").html('Chuẩn Đấy');
    jQuery("#pwd_good").html('Khỏi Cần Chỉnh');
  });
  </script>

  </head>
  <body
   background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}"
  text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   
      <h1><img
  src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" />
  Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
   
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
  href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
   
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}"
  height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1"
  cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
   
                      <input type="button" class="mainoption"
  value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
    <!-- banner -->

  <table id="Table_01" width="955" height="270" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">

  <tr>

  <td>  <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/banner16.jpg" width="955" height="380" alt=""></td>

  </tr>

  </table>

  <!-- /banner -->

  <table width="955" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">

  <tr>

  <td>


  <!-- nav buttons bar -->
  <div class="t2border" style="padding:1px; border-top-width:0px">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="center">
          <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->


  <!-- content table -->

  <!-- open content container -->  <div align="center">

    <div class="page" style="width:100%; text-align:left">

        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">  <!-- breadcrumb, login, pm info -->

  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">

  <tr>
  <td
   class="alt2" width="100"><img
  src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/94/24/tv10.gif" border=0
  alt=""></td>   <td class="alt2" width="100%">
  <strong>
  <div class="nav">
  <a class="nav" href="{U_INDEX}">
  {L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}
  </div>
  <img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit11.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
  </strong>
  </div>   


  </td>

    <td class="alt1" nowrap="nowrap" style="padding:0px">

       
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

    <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=http://www.vn-xiteen.tk/h8-page" method="post" name="form_login">

          <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">

          <tr>

   
            <td class="smallfont" style="white-space:
  nowrap;"><label for="navbar_username"><img
  src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/user10.gif" border="0"
  alt="Tài Khoản"></label></td>

             
  <td><input type="text" class="logininput" name="username"
  id="username" value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username')
  this.value = '';" /></td>

                        <td
  class="smallfont" nowrap="nowrap"><input 
  src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif" name="login"
  style="font-weight: bold;font-family: tahoma, verdana;font-size:
  11px;color: #ffffff;padding: 2px;height:22px;width:70px;background:
  #749a25 url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif) ;"
  value="" type="submit" /></td>

          </tr>

          <tr>

   
            <td class="smallfont"><label
  for="navbar_password"><img
  src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0"
  alt="Mật Khẩu"></label></td>

             
  <td><input type="password" class="passinput" name="password"
  id="password"value="*****" onfocus="if (this.value == '*****')
  this.value = '';"  /></td>

              <td><a
  href="/register" rel="nofollow"><img
  src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/regist10.gif" border="0"
  alt="Đăng Ký"></a></td>

          </tr>

  <td
   class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label
  for="cb_cookieuser_navbar"><input class="radio" type="checkbox"
  name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi
  nhớ?</label></td>
          </table>
          </form>
     
  <!-- END switch_user_logged_out -->

       
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
  <span class="username">{LOGGED_AS}</span><br />
  <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE} <br />{CURRENT_TIME}<br />
  <!-- END switch_user_logged_in --> 
        <!-- / login form -->

    </td>

  </tr>

  </table>

  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->   


   

  <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->


  <table width="955" valign="top" cellpading="0" valign="top">

  <tr>

  <td width="794" valign="top">

              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->
             

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                               
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  <DIV id=flash style="LEFT: 100px; TOP: 10px;
  POSITION: absolute; "> <embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf" width=1000 height=300
  quality=high menu=false wmode=transparent></embed></DIV>

  Message reputation : 100% (1 vote)

  #6
  Sponsored content
  Sponsored content
  Huân Chương của
  Sponsored content

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết