Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Tue Sep 06, 2011 5:57 am

  #1
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  †rjnhư

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  Vào [ACP>display>templates>qltt>overall_header] tìm và xóa đi đoạn này:
  Code:
   <div id="{ID_LEFT}">
                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>

  Dán đoạn này vào header luôn
  Code:
   <script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>

  Vào index_body dán đoạn này

  Code:
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr><th colspan="2"><h2>STATISTICS</h2></td></tr>
  <tr><td><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
  <tr>
  <td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr><td valign="top" style="height: 100%;">
  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 -->
                </div>
  <br>
  Ngay phía dưới
  Code:
   {JAVASCRIPT}

  [ACP>display>templates>portal] lần lượt thay mod_poll , mod_recent_topics , mod_statistics , mod_top_posters bằng các đoạn tương ứng sau:

  mod_poll
  Code:
   <tbody>
  <tr><td
   style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
  0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
  -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
  <td class="title_small" align="center">Bình chọn</td></tr><tr>
  <td class="row1">
  <div class="main">
        {POLL_DISPLAY}
  </div>
  </td></tr></table>
  </td></tr></tbody></table>
  </div>
  <div
   class="Page"><table class="tborder" style="border-bottom-width:
  0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  width="100%"><tbody><tr>
  <td>
  mod_recent_topics
  Code:
   </td></tr></table></td>
  <td valign="top" width="100%" style="background-color: #fff;">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{overflow: hidden;}div.Tabs{color: #027EC6;
    font-size: 11px!important;
    font-weight : bold;
    background-color: #006699;
   
    background-image:
  url("http://i763.photobucket.com/albums/xx272/thuanoo7/Decorated%20images/bg-tit10.gif");height:
   26px!important;padding: 0px 5px;}div.TabView div.Tabs: hover,{overflow:
   hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float:
  left;display: block;background-color:#;text-align: center;padding: 4px
  6px;vertical-align: middle; /* đường viền quanh tabs menu
  */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color:
  #000000;}div.TabView div.Tabs a.Active{background: transparent
  url(/users/2211/12/43/96/album/tcat10.png); /* màu nền tab menu active
  */color: #000000;font-size: 11px;font-weight: bold;color: #fff;}/* Style
   cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border:
  0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện
  scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding:
  0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden;background-color:#fff; /*
   giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script
  type="text/javascript"
  src="http://thuan007.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div
   id="TabView" class="TabView" style="padding: 1px;"><!--
  tabs
  --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active"
  href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết
  Mới</a><a>Bình chọn</a><a>Thống
  kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li
  style="border-right: 0px; display: none;"
  id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul>
  </div><!--
   nội dung tabs --><div style="height: 375px; width:100%" class="Pages">

  <div class="Page" style="height: 374px;"><!-- BEGIN classical_row -->

  <table style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td
   style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll
  0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
  -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  width="100%"><tr><td class="title_small" align="center"
  width="65%">Bài gửi</td><td class="title_small"
  align="center" width="15%">Thời gian</td><td
  class="title_small" align="center">Người
  gửi</td></tr><tr valign="top"><td colspan="3"
  style="border-top: 0px none; padding: 5px;"><!-- BEGIN
  recent_topic_row --><div class="a1tg3td" style="height:
  22px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  width="100%"><tr valign="top"><td width="65%"><a
  onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML,'Info');"
   href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <font
  style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><span
  style="display: none;"><b>Tiêu đề: </b><font
  color=#0072ff>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br><br>
   <b>Thời gian: </b> <font
  color=#ff0000>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font><br><br><b>Người
   gửi cuối: </b> <!-- BEGIN switch_poster
  -->{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}<!-- END
   switch_poster --></span></a></td><td
  width="13%" align="center"><a
  onmouseover="show_tooltip(this,'<span>
  {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>','');"><img
   src=/users/2211/12/43/96/album/clock110.png> 
  </a></td><td align="left"><!-- BEGIN switch_poster
  --><a onmouseover="show_tooltip(this,'<span>Click để xem
  profile của thành viên này !</span>','');" 
  href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font
   style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
   
          {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
   
        </font></a> <!-- END switch_poster
  --></td></tr></table></div><!-- END
  recent_topic_row
  --></td></tr></table></td></tr></table>
  <!-- END classical_row -->

  </div>

  <div class="Page">
  <table
   style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0"
  cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  mod_statistics
  Code:
   <tbody>
  <tr><td
   style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%;
  -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;
  -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table
  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  width="100%"><tr><td class="title_small">Thống kê bài
  viết</td></tr><tr><td style="border-top: 0px none;
  padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;"
  align="left">
   <img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong
  ngày</span></a>
  <br>
   <img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a>
  <br>
   <img
   src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a>
  <br>
   <img
   src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a>
  <br>
    <img
   src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a>
  <br>
   <img
   src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A
  href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề
  nhất</span></a>
  <br>
    <img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong 1
  tuần</span></a>
  <br>
   <img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A
  href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong
  tháng</span></a>
  <br>
    <img
  src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A
  href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Top poster</span></a>
  <br>
   
    <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A
  href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma;
  font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a>
  <br>
  </td></tr><tr><td
   class="title_small">Thống kê thành
  viên</td></tr><tr><td class="row1" style="padding:
  8px;"><div class="module main">
      <div class="main-content"><span class="gensmall">
   
        <font style="color:
  red;">{TOTAL_USERS}</font><br><br><font
  style="color:#ff8a00;">{NEWEST_USER}</font><br><br>
          {TOTAL_POSTS} {TOTAL_TOPICS}<br></span>
      </div>
  </div></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
   <script
   
  type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop
   --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP:
  0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT:
  0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION:
  absolute;}</style><script type="text/javascript">var
  persistclose = 0<!--
   Vị trí-->var startX = 80var startY =
  500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return
  (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")?
  document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var
  search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length >
  0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset +=
  search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1)
  end =
  document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset,
   end))}}return returnvalue;}function closebar(){if
  (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function
   staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar
   ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d
   = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if
  (!persistclose || persistclose &&
  get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x
   = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ?
  pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop +
  iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return
  el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY =
  ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY -
  ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight:
  iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight -
  barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x,
  ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj =
  ml("topbar");stayTopLeft();}if
  (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar,
  false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload",
  staticbar)else if
  (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>


  </div>
  </td>
  </tr></thead></table>

  </td></tr></table>

  mod_top_posters
  Code:
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" style="border: 1px solid #fff"><tr>
  <th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;"><b>Top posters</b></th>
  </tr><tr
   valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb
  solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div
  style="height: 20px;width: 118px;"><font style="font-family:
  Tahoma; font-size:
  11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER
  --></td><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb
  solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div
  style="height: 20px;width: 85px;" align="right"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER
  --></td></tr>
  <tr>
  <th colspan="2" style="border: 0px !important;height: 26px;"><b>Quản Lý</b></th>
  </tr><tr
   valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1"
  width="100%"><div style="height: 20px;
  vertical-align:middle;padding-top: 2px;"><font style="font-family:
   Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=1"><span
  style="color:#FA0000"><strong>Saturn_PTIT</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=54"><span
  style="color:#FF6600"><strong>Lanhaukt</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=5"><span
  style="color:#595959"><strong>ngonluahong159</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=285"
  class="gensmall"><span
  style="color:#BF00FF"><strong>quanghieubka</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=14"><span
  style="color:#00BF00"><strong>No1forever</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=24"><span
  style="color:#00BF00"><strong>gabong4mat</strong></span></a></font></div><div
   style="height: 20px; vertical-align:middle;"><font
  style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a
  href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=15&tt=1"
  class="gensmall"><span
  style="color:#00BF00"><strong>hihihuhuheh...</strong></span></a></font></div></td><td
   style="padding: 2px;" class="row1" style="width: 85px;"><div
  style="height: 20px;padding-top: 4px;width: 85px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Admin</font></div><div style="height: 20px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Smod</font></div><div style="height: 20px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Smod</font></div><div style="height: 20px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Lớp trưởng</font></div><div style="height:
  20px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Mod</font></div><div style="height: 20px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Mod</font></div><div style="height: 20px;"
  align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size:
  11px">Mod</font></div></td></tr>
  </table>
   
       

  Vào [acp>module>Forum widgets management]
  làm như hình

  [Tutorial] Lastopic cho phpBB2 Verssion 2 Screen10

  [Tutorial] Lastopic cho phpBB2 Verssion 2 Screen11

  Sau đó các bạn lần lượt vào edit [Tutorial] Lastopic cho phpBB2 Verssion 2 205702 Top postersRecent topics như sau:


  [Tutorial] Lastopic cho phpBB2 Verssion 2 Screen12

  [Tutorial] Lastopic cho phpBB2 Verssion 2 Screen13


  Vào [acp>display>color>css]
  Dán đoạn này là xong
  Code:
   #tooltip {
      padding:0;
      max-width: 50% !important;
      color: #000;
    background: #cfe0fa none  ;
    _background-image: none;
  border: 2px #fff solid; -moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;
      font-size:0.8em;text-align: left;
  }

  * html #tooltip {
      width: 30%;
  }
  #tooltip * {
      margin:2px 5px 2px 8px;
  }
  #tooltip ul {
      padding: 0px 0px 0px 20px;
  }
  #tooltip dl {
      clear:both;
      position:relative;
      margin-bottom: 10px;
  }
  #tooltip dt {
      float:left;
      border: medium none;
      padding-top: 3px;
      width: 50%;
  }
  #tooltip dd {
      margin-left: 50%;
      padding-left: 5px;
      vertical-align: top;
  }
  #tooltip p.header {
      margin:0;
      font-size:13px;
      color: green;
      padding: 1px 5px;
      background: #cfe0fa repeat;
      font-weight: bold;
      border-bottom:0px;
  }

  #tooltip p {
      padding: 6px;
      color: #666666;
      font-size:11px;text-align: left;
  }
  .title_small{padding: 2px;
  border-bottom: 1px #DBDBDB dashed;
  font-size: 10px;
  font-style: italic;}

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết